Wymagana rozdzielczość ekranu min. 300px!
Ustaw Twój ekran w poziomie...
Zamknij ten komunikat<br>Akceptuję pliki cookies
Content

(+48) 603 546 753

 
 
 
wielkość tekstu: A A A
 

Dlaczego my?

 

Drogi Kliencie,

Tylko u nas dzięki naszemu -letniemu doświadczeniu w jednym biurze możesz z całą odpowiedzialnością i bezstresowo zlecić wykonanie całego procesu budowlanego, począwszy od:

1. Na etapie dokumentów formalno-prawnych:

 • Występujemy w imieniu inwestora o niezbędne warunki, odstępstwa, itp. np.: warunki przydziału prądu, wody, gazu, przyłącza do kanalizacji sanitarnej, wyłączenia z produkcji leśnej, rolnej, decyzję o warunkach zabudowy, odstępstwo od przepisów w Ministerstwie Infrastruktury, odstępstw od sieci gazociągowej, linii energetycznych, lokalizacji zjazdu z działki na drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe, uwarunkowania środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne, obsługę geodezyjną, itp.

2. Na etapie projektu budowlano-wykonawczego:

 • Sporządzamy najpierw koncepcję projektu budowlanego budowy, rozbudowy lub nadbudowy inwestycji w oparciu o wymagania inwestora;
 • Sporządzamy projekt budowlano-wykonawczy, konstrukcyjny oraz projekty branżowe w oparciu o ekonomiczne i sprawdzone rozwiązania projektowe;
 • Sporządzamy projekt zjazdu indywidualnego z działki na ulicę i zatwierdzamy go u właściciela ulicy lub drogi.

3. Na etapie wystąpienia o pozwolenie na budowę:

 • Występujemy w imieniu inwestora do organu wydającego pozwolenia na budowę;
 • Po uzyskaniu pozwolenia na budowę informujemy inwestora o konieczności odbioru Decyzji na budowę.

4. Na etapie budowy inwestycji:

 • Występujemy o uprawomocnienie Decyzji na budowę;
 • Zgłaszamy zamiar rozpoczęcia budowy w Powiatowym Inspektorze Budowlanym;
 • Przyjmujemy obowiązki Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
 • Sporządzamy kosztorys kosztów budowy (kompleksowego wykonania budowy dla inwestora);
 • Budujemy kompleksowo inwestycję lub przyjmujemy funkcję Inwestora Zastępczego;
 • Przygotowujemy wniosek o kredyt z banku na budowę inwestycji lub o dotację ze środków Unii Europejskiej.
Na etapie przekazania inwestycji w użytkowanie:
 • Organizujemy niezbędne dokumenty wymagane prawem, w celu uzyskania Decyzji o użytkowanie budynku;
 • Powiadamiamy Powiatową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska (przy budowie budynków biurowych, usługowych i produkcyjnych) o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania;
 • Przekazujemy wybudowany obiekt w użytkowanie;
 • Dostarczamy inwestorowi Decyzję o użytkowanie obiektu.
Priorytety firmy P.N.B. OBŁÓJ-INWEST:
 • Projektujemy i budujemy z materiałów najwyższej jakości, przewidzianych dla naszej szerokości geograficznej
 • Projektujemy i budujemy w systemie energooszczędnym z rozwiązaniami odnawialnych źródeł energii
 • W projektowaniu i budowie stosujemy sprawdzone i profesjonalne rozwiązania inżynierii i fizyki budowlanej
REASUMUJĄC:

Jako Inwestor nie przeżywasz zbędnych stresów, nie marnujesz czasu na załatwianie stosownych dokumentów i nie musisz kupować na własną rękę wszystkich materiałów podczas całego procesu projektowania i budowy wymarzonego lub czasami koniecznego przedsięwzięcia budowlanego! Dlatego cieszysz się życiem...

Nie wierzysz? ZADZWOŃ, PRZYJDŹ, SPRAWDŹ i przekonaj się, że to wszystko PRAWDA.
Sprawdź nasze Referencje...

 

Do usłyszenia,
Stanisław Obłój

 
 
 
 
 
 
Wizyty

Wizyt dzisiaj [29-02-2020]: 13 | Wizyt ogółem: 66034 | Przeglądających stronę: 2

 
 

Projekt:   [based on Quick.Cms]